Wijk krijgt meer en meer vorm!

De wijk krijgt meer en meer vorm! De contouren van de woningen in bouwfase 4a en 4b zijn alweer zichtbaar, bouwfase 4c start begin juli én de voorbereidingen van fase 5 zijn in volle gang. Bouwfase 3 is kort geleden opgeleverd en de nieuwe bewoners hebben hun intrek genomen. Op korte termijn zal bij deze woningen gestart worden met de aanleg van trottoirs, groenvakken en parkeervakken.

1461317320