Disclaimer Bosselaar Zuid B.V.

Dit is een website van Bosselaar Zuid B.V. Wij doen ons uiterste best juiste en volledige informatie te verschaffen, de inhoud (content) van deze website kan echter onvolkomenheden en/of onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Bosselaar Zuid B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of gedateerde informatie op deze website, ook niet voor eventuele gevolgschade door het gebruik ervan. Bosselaar Zuid B.V. kan deze website te allen tijde, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigen.

De inhoud van deze website mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke (niet commerciƫle/bedrijfsmatige) doeleinden. De inhoud mag niet worden gereproduceerd, verkocht, verspreid of gepubliceerd zonder onze schriftelijke toestemming. Komt u op deze website fouten tegen dan stellen wij het zeer op prijs als u ons deze meldt. Hiervoor kunt u mailen naar info@bosselaarzuid.nl.