Definitieve brug Bosselaar Zuid

Op 11 juni jl. is de sprong over de Roode Vaart gemaakt en zijn de oevers definitief met elkaar verbonden. De tijdelijke brug maakt langzaam plaats voor de definitieve brug naar Bosselaar Zuid. De aanvoer en het leggen van de liggers (prefab betonnen balken) heeft plaatsgevonden. Op de landhoofden (betonnen constructie aan beide zijden van het water) zijn 13 liggers over het water gelegd. Iedere ligger is 28 meter lang en 90 cm hoog, de zwaarste liggers wegen maar liefst 32 ton.

1371717878 1371717861 1371717844 1371717830