Deelgebied 3 binnenkort in verkoop!

Binnenkort gaat de eerste fase van deelgebied 3 in verkoop. De start van de verkoop zal worden aangekondigd middels de nieuwsbrief, de websites van Bosselaar Zuid en de makelaars, social media en advertenties in de huis-aan-huisbladen. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met één van de makelaars.

Op 24 augustus 2020 is gestart met het verplaatsen van de voorbelasting van het oostelijke deel naar het westelijke deel van deelgebied 3. De voorbelasting ter plaatse van de wegen is noodzakelijk voor de toekomstige aanleg van de riolering, de bouw- en de definitieve wegen. Aansluitend hieraan wordt deelgebied 3 bouwrijp gemaakt, dat wil zeggen: het aanleggen van de riolering, de kabels en leidingen van de Nuts-bedrijven en het aanbrengen van de bouwwegen.

Momenteel wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nog te bouwen woningen in dit deelgebied. Hier zijn gefaseerd nog eens 288 woningen gepland waarvan 203 grondgebonden koopwoningen en een 7-tal zelfbouwkavels. Er worden 78 huurwoningen gerealiseerd, waarvan 13 rijwoningen en 65 appartementen, verdeeld over twee gebouwen.

De ruime stedenbouwkundige opzet van dit plan levert een zeer gevarieerd aanbod op van verschillende woningtypes. Zo worden er geschakelde woningen, diverse twee-onder-een-kap-woningen en vrijstaande woningen gerealiseerd. De twee intieme “groene” hofjes bieden ruimte aan (levensloopbestendige-) woningen met een volledig woonprogramma op de begane grond. De randen worden gevormd door de centrale waterpartij, de Roode Vaart en het groene buitengebied.