Startsein bouw De Neerhof gegeven

Op maandag 17 maart 2014 is de bouw van brede school De Neerhof gestart. Een heuglijke dag, voor alle betrokken partijen. Als startsein is een bouwbord onthuld door de opdrachtgevers en toekomstige gebruikers van het gebouw.

In de nieuwe Neerhof komen 17 klaslokalen, een gymzaal, een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Het gebouw wordt in opdracht van de gemeente Moerdijk en Brabantse Waard gebouwd voor Onderwijsstichting De Waarden en Kindercentra De Roef. Aannemer Van Agtmaal verwacht het gebouw begin 2015 op te leveren. De daadwerkelijke datum van verhuizen van de school is nog niet bekend.

Impuls voor de wijk

Wethouder Jaap Kamp sprak de gebruikers en ontwikkelaars van de nieuwe wijk toe. “Er wordt hier iets neergezet dat voor de betrokken partijen, de gemeente en deze wijk van belang is. Na zeven jaar van voorbereiding wordt dit gebouw een belangrijke plek voor de kinderen die opgroeien in deze wijk.”

Ruud van den Boom benadrukte het belang van samenwerking: “Er is veel gezegd over dit gebouw, maar we werkten toe naar één gezamenlijk doel: we gaan bouwen. We mogen trots zijn dat we hier vandaag staan. Brabantse Waard en de partners in de ontwikkelcombinatie hopen dat het gebouw een impuls zal zijn, om de afbouw van deze nieuwe wijk mogelijk te maken. Wij geloven in deze wijk en dat laat de komst van de school zien!”

Voor Onderwijsstichting De Waarden is De Neerhof de derde nieuwe school in zes jaar in Zevenbergen, en dat is positief in deze tijd. Voorzitter Wil Aper zegt trots te zijn dit te kunnen verwezenlijken. “Wij hopen dat mensen door de komst van de school naar deze wijk toestromen. We kijken uit naar het echte startfeest, met alle kinderen erbij. Want voor hen doen we het tenslotte!”

Feestelijke start bouw

Op dinsdag 15 april wordt nog eens stil gestaan bij de nieuwbouw van De Neerhof en wordt in het bijzijn van alle kinderen die straks een plek krijgen in het nieuwe gebouw, de eerste paal geslagen. Meer informatie hierover volgt.

1395222447 1395222429 1395222414 1395222374 1395222323