Bouw Bosselaar Zuid in volle gang

Ook in 2013 is de bouw van  Bosselaar Zuid alweer in volle gang. Op de foto’s zijn de vorderingen van de bouw te zien. Op dit moment wordt er gewerkt aan de  fundering van het appartementengebouw, blok 4 (B1, B4, C4b),  huurwoningen blok 6, C3 (7.7 t/m 7.11) en A1 (8.1 t/m 8.9). Lees verder →

Bouw van bouwfase 1 start in oktober

Met de start van bouwfase 1 wordt er begonnen met het bouwen van het appartementengebouw, schoolgebouw, grondgebonden huurwoningen en projectmatige woningen. Deze bouwfase wordt aangegeven met de geel gearceerde gebieden in bijgevoegde situatietekening Lees verder →

Vorderingen bouw deelgebied fase 1

Het bouwrijp maken van Bosselaar Zuid deelgebied 1 is nog steeds in volle gang. Op de foto's ziet u: Het aanbrengen van de folie voor onder de fundering van de weg (afb. 1) Het aanbrengen van een betonnen scherm in de grond als onderdeel van de geluidswal met scherm (afb.... Lees verder →

Kinderen ‘bouwen ’Bosselaar Zuid

Ongeveer 8 weken geleden kregen leerlingen van de Breinklas de opdracht om een nieuwe wijk te realiseren met als inspiratiebron ‘Bosselaar Zuid’ in Zevenbergen. Het doel van het project was om leerlingen te laten zien en beleven hoe een nieuwbouwwijk tot stand komt en wat daar allemaal bij komt kijken.... Lees verder →

INFORMATIEDAG 12 MEI

Op zaterdag 12 mei vindt er op de Kristallaan 1 (voomalige Rabobank) te Zevenbergen een informatiedag plaats voor fase 1 van het Zevenbergse nieuwbouwproject 'Bosselaar Zuid'. Graag nodigen we u hiervoor uit. Loop vrijblijvend binnen en ontdekt de prachtige woonomgeving 'Bosselaar Zuid'. Lees verder →

Bouwrijp maken in volle gang

Enkele weken geleden is het bouwrijp maken van Bosselaar Zuid van start gegaan. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang en hiermee is het begin van de realisatie van een charmant nieuwbouwproject gemaakt. Lees verder →

Facebook

Uiteraard is het nieuwbouwproject Bosselaar Zuid terug te vinden op Facebook (www.facebook.nl/bosselaarzuid). Hier vindt u de laatste nieuwtjes, ontwikkelingen en foto's. Graag tot daar! Lees verder →

Start realisatie Bosselaar Zuid

Maandag 2 april 2012 is het bouwrijp maken van Bosselaar Zuid van start gegaan. Het bouwrijp maken houdt in dat het terrein van Bosselaar Zuid geschikt gemaakt wordt voor de uiteindelijke bouwactiviteiten. Wij zijn trots op deze ontwikkeling! Het is een flink karwei maar de realisatie van de wijk is... Lees verder →